Projekty architektoniczne

STUDIO ARCHITEKTURY specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług projektowych i inżynierskich. Projekty architektoniczne są podstawowym obszarem naszej działalności. Gwarantujemy uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz najwyższą jakość rozwiązań architektoniczno-budowlanych.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Jeśli poszukujesz biura projektowego, aby wykonać projekt indywidualny, spełniający Twoje oczekiwania i potrzeby – to jesteś we właściwym miejscu. Prace projektowe zrealizujemy w przyjaznej atmosferze, opartej na zaufaniu i wzajemnej współpracy. Służymy również fachowym doradztwem.

Możemy dla Ciebie przygotować:

 • Projekt domu (budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego),
 • Projekt budynku handlowego, usługowego lub użyteczności publicznej,
 • Projekt budynku produkcyjnego lub magazynowego,
 • Projekt budynku inwentarskiego, gospodarskiego, garażu, wiaty i inny.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji już na etapie, w którym zastanawiasz się nad zakupem działki. Sprawdzimy jej przydatność pod przyszłą inwestycję, a także wyjaśnimy jakie wymagania musi spełnić planowana zabudowa.

Gdy Twoim marzeniem jest budowa domu, postaramy się, aby był on dopasowany do potrzeb i stylu życia jego przyszłych mieszkańców. Podczas rozmowy pomagamy ustalić wspólne oczekiwania pod względem jego wielkości, funkcjonalności oraz wyglądu. Bierzemy pod uwagę także budżet, którym dysponujesz. Na spotkanie możesz zabrać ze sobą przykładowe obrazy i zdjęcia domów, aby ułatwić nam lepsze rozpoznanie Twojej wizji. Przedmiotem naszych zainteresowań, będą też informacje dotyczące dostępności na działce różnych mediów, np. wody, prądu, gazu, czy kanalizacji. Przywiązujemy również uwagę do otoczenia domu, zaproponujemy odpowiednie miejsce na ogród i dogodny wjazd na działkę.

ADAPTACJA PROJEKTÓW TYPOWYCH

Posiadając projekt gotowy (katalogowy), powinieneś zdać sobie sprawę, że jego zakup wymaga jeszcze tzw. adaptacji. Wykonując ten proces umożliwiamy zbudowanie budynku na Twojej działce. Dostosowujemy go do wymagań określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Decyzji o Warunkach zabudowy.

Podczas adaptacji możemy także dokonać zmian w projekcie, mając na uwadze lepsze dostosowanie go do potrzeb Twoich i Twojej rodziny.

Jeżeli jeszcze zastanawiasz się nad wyborem projektu gotowego, możesz liczyć na naszą fachową pomoc i doradztwo.

PROJEKTY BUDOWLANE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

Przed wykonaniem projektu budowlanego dotyczącego istniejącego budynku, przeprowadzamy inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. Przedstawia ona w szczegółowy sposób rzeczywisty stan obiektu, przeznaczonego do przebudowy, czy modernizacji. Prace związane z inwentaryzacją budynku, wykonujemy na podstawie dokładnych pomiarów, odkrywek i dokumentacji fotograficznej.

Możemy dla Ciebie przygotować:

 • Przebudowę budynku
 • Rozbudowę budynku
 • Nadbudowę budynku
 • Zmianę sposobu użytkowania budynku
 • Zmianę konstrukcji dachu
 • Wewnętrzne i zewnętrzne zmiany konstrukcyjne
 • Rozbiórkę budynku

PROJEKTY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Możemy dla Ciebie przygotować:

 • Projekt zbiornika
 • Projekt silosu
 • Projekt płyty fundamentowej
 • Projekt konstrukcji wsporczych pod urządzenia i maszyny przemysłowe

PROJEKTY KONSTRUKCJI

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji budynków i budowli rozmaitych typów i o różnym przeznaczeniu. Projekty konstrukcji opracowujemy zawsze w oparciu o wymagania i sugestie Inwestora. Powierzone nam zlecenia realizujemy terminowo, profesjonalnie oraz w konkurencyjnych cenach.

Możemy dla Ciebie przygotować:

 • Projekt konstrukcji stalowej
 • Projekt konstrukcji żelbetowej
 • Projekt konstrukcji drewnianej
 • Projekt konstrukcji murowanej

INNE

Możemy dla Ciebie przygotować:

 • Projekt koncepcyjny – wstępny zestaw rysunków architektonicznych. Najczęściej umieszczamy w nim rzuty, elewacje i usytuowanie budynku na działce, aby przedstawić ogólny zarys planowanej inwestycji.
 • Projekt wykonawczy –służy on pomocą firmie budowlanej podczas wykonywania prac budowlanych. Oprócz podstawowych rysunków, przedstawiamy w nim detale budowlane i szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych.
 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu-stanowi część projektu budowlanego. Sporządzamy go na mapie geodezyjnej do celów projektowych, dbając by stanowił funkcjonalne i piękne otoczenie.
 • Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną- przedstawiamy w niej dokumentację istniejącego budynku lub fragmentu budynku.
 • Projekt termomodernizacji budynku- niektóre prace termomodernizacyjne wymagają jedynie zgłoszenia, natomiast w przypadku większego remontu będziesz potrzebował odrębnego projektu oraz pozwolenia na budowę. Największa korzyść termomodernizacji to oczywiście niższe koszty utrzymania budynku.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku- dokument, który przedstawia budynek od strony jego zużycia energii. Na podstawie takiego świadectwa określimy w jaki sposób możesz zaoszczędzić na energii – nie tylko elektrycznej, ale przede wszystkim energii cieplnej.
 • Audyt energetyczny- przedstawia istniejący stan techniczny budynku i jego koszty energii. Wskażemy, jakie działania należy wykonać, aby poprawić jego stan i zmniejszyć koszty eksploatacji.
 • Przystosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż, sanitarno-higienicznych i bhp