Ekspertyza

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii lub ekspertyzy technicznej.

OPINIA TECHNICZNA to ocena stanu budynku, którą wystawiam na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej.

EKSPERTYZA TECHNICZNA to ocena stanu budynku, podczas której wykonuję badania i wyliczenia wytrzymałościowe jego elementów konstrukcji. Przedstawiam zalecenia i wnioski dotyczące stanu budynku, a także sposób usunięcia ewentualnych usterek w obiekcie.